Easy Fortune Happy Life OST

From DramaWiki
Jump to: navigation, search

Sponsored links

Information

Track Listing

 • 01. 幸福藥草 (Xing Fu Yao Cao) Happy Herb - Sky Wu
 • 02. 就要幸福了 (Jiu Yao Xing Fu Le) Just Have Happiness - Ren Ma
 • 03. OAO - Kuai Le 2 Shi Dai 快樂2世代
 • 04. 革命 (Ge Ming) Revolution - Van Fan
 • 05. 幸福的翅膀 (Xing Fu De Chi Bang) Wings of Happiness - Ting Chu
 • 06. 離開悲傷 (Li Kai Bei Shang) Leave The Sadness - Van Fan
 • 07. Han Bok Ha Se Yeo 要幸福喔 (Yao Xing Fu O) Be Happy - Ren Ma
 • 08. 抓包 (Zhua Bao) Ethereal - Liu Jia Band 六甲樂團
 • 09. 魔鬼與天使 (Mo Gui Yu Tian Shi]] Devil And Angel (Inst.)
 • 10. 天堂的愛情 (Tian Tang De Ai Qing) Heaven's Love (Inst.)
 • 11. 幸運草 (Xing Yun Cao) Clover (Inst.)
 • 12. 轉角遇見幸福 (Zhuan Jiao Yu Jian Xing Fu) Corner With Happiness (Inst.)

Advertisements