Ruyi's Royal Love in the Palace

From DramaWiki
Jump to: navigation, search

Sponsored links

This page is about a verified upcoming drama.
Some information on this page may be missing or even wrong.
Concept Poster

Details

 • Title: 如懿传 / Ru Yi Zhuan
 • Also known as: 后宫·如懿传 / Inner Palace: Legend of Ruyi
 • Episodes: 90
 • Broadcast network: Dragon TV
 • Broadcast period: 2017-Dec
 • Air time: 19:30 (2 episodes back to back)

Synopsis

This drama depicts the life and later tragic end of Qingying, later known as Ruyi, whose story is based on that of Lady Ulanara.

Cast

The Harem
Others


Royal Family
Attendants
 • Huang Ming as Li Yu, personal eunuch of Hongli.
 • Chen Xiaoyun (陈小纭) as Suoxin, personal maid of Ruyi.
 • Qi Huan (齐欢) as Rongpei, maid of Ruyi.
 • Gong Xiaoxuan (宫晓瑄) as Yuhu, personal maid of Hongli.
 • Guo Hong (郭虹) as Fujia, personal maid of Zhenhuan.
 • Hu Ming (胡明) as Wang Qin, Head Eunuch.
 • Li Qi (李奇) as San Bao, personal eunuch of Ruyi.
 • Jiang Xue Ming (蒋雪鸣) as Jin Zhong, servant of Qianlong.
 • Xia Nan (夏楠) as Lixin, personal maid of Jin Yuyan.
 • Meng Zhao Zhong (孟召重) as Zhao Jiuxiao, friend of Ling Yunche.
 • Wu Qian as Tian Yunjiao, concubine of Prince Rong, Yongqi
 • Ma Bo (马波) as Zhao Yi Tai, servant of Langhua.
 • Chen Mu Yi as Wang Chan, eunuch of Wei Yanwan.
 • Liu Zi Kai (刘子恺) as Qian Shuangxi, maid of Gao Xiyue.
 • Zhang Ju Ju (张举举) as Jin Bao, eunuch of Qianlong.
 • Zhang Yan Yan as Xiuxia, maid of Yixiu.
 • Yu Tong (俞瞳) as Qinli
 • Zhang Yu Xi (张予曦) as Shui Linglong
 • Bai Lan (白澜) as Kexin, maid of Su Lvyun.
 • Wang Zi Wen (王梓芠) as Ah Bao, maid of Meiruo.
 • Guo Yuan Yuan (郭媛媛) as Zhenshu, maid of Jin Yuyan.
 • Min Chun Xiao as Su Lian
 • Kong Qian Qian (孔千千) as Mo Xin, maid of Gao Xiyue.
 • Wang Xiao Cheng (王小橙) as Lian Xin, maid of Langhua.
 • Wang Chun (王纯) as Chun Chan, maid of Wei Yanwan.
 • Yang Liu (杨柳) as Lan Cui, maid of Wei Yanwan.

Production Credits

 • Original writing: Novel Hou Gong Ru Yi Zhuan (后宫·如懿传) by Liu Lianzi (流潋紫)
 • Screenwriter: Liu Lianzi (流潋紫)
 • Director: Wang Jun
 • Producer: Huang Lan (黄澜)

Notes

 • Filming period: 2016-Aug start
 • The original novel was written as a sequel to Empresses in the Palace.
 • Ranks of imperial consorts: Empress, Imperial Noble Consort, Noble Consort, Consort, Concubine, Noble Lady, First Class Female Attendant, Second Class Female Attendant, Female Attendant

External Links

Advertisements