Upcoming TWDrama

From DramaWiki
Jump to: navigation, search

Sponsored links

Title TV Station Premiere Cast
Between
三明治女孩的逆襲
TTV 2018-Apr-15 Marcus Chang, Esther Yeh
My Ex-Man
前男友不是人!?
TTV 2018-May-18 Rainie Yang, Lan Cheng Long, Johnny Lu
Befriend
人際關係事務所
IQIYi/TTV 2018-Jun-06 Tsao Yu Ning, Guo Shu Yao
On Children
你的孩子不是你的孩子
PTS 2018-Jul-07 Various
Plant Goddess
種菜女神
IQIYi/TTV 2018-Aug-29 Annie Chen, Jasper Liu
Chong Hun Da Zuo Zhan
重婚大作戰
IQIYi/TTV 2018-Nov Alice Ke, George Hu
A Taiwanese Tale of Two Cities
雙城故事
Netflix/PTS 2018 Chen Yi Rong, James Wen
IHero 2
鑑識英雄II 正義之戰
CTS 2018 Kurt Chou, Janel Tsai
Qi Ji De Nu Er
奇蹟的女兒
PTS 2018 Jenny Wen, Lian Yu Han
Wo Men Yu Er De Ju Li
我們與惡的距離
PTS 2018 Chris Wu, Alyssa Chia

See also

Advertisements