Victor Huang

Sponsored links

From DramaWiki
Jump to: navigation, search
Victor Huang Wei De

Contents

Profile

TV Series

TV Series Theme Songs

  • Da Sheng Chang Zhe Ge (大声唱着歌) Singing Loudly, Shao Nian Song Shi Ji Xiao Lan opening theme song (2008)
  • Zai wo men you sheng zhi nian de rizi (在我们有生之年的日子) "Days of our lifetime" 3S Lady opening theme song 2011

External Links

Advertisements


Personal tools
MaxMind