Actions

Fearless Whispers

From DramaWiki

Fearless Whispers

Details[edit]

  • Title: 隐秘而伟大 / Yin Mi Er Wei Da
  • English title: Fearless Whispers
  • Genre: Republic
  • Episodes: 50
  • Broadcast network:
  • Broadcast period: 2019

Synopsis[edit]

A story revolving around a fresh graduate who holds an idealistic view of what's right and wrong, yet realizes that the very institution he chose to serve falls heavily onto a gray area caught in the struggles during chaotic times.

Cast[edit]

Actor Role Notes
Li Yi Feng Gu Yaodong
Jin Chen Shen Qinghe
Wang Long Zheng Xia Jicheng
Niu Jun Feng Zhao Zhiyong
Shi Shi Ding Fang
Wang Xiao Yi Wang Keda
Li Qiang Zhong Baiming
Liu Jie Gu Yao Dong's mother
Liu Wei Gu Yao Dong's father
Zhou Zhi Gu Yuexi
Guo Tang Wei Duo Duo
Zhao Yun Zhuo Fu Duo
Zhang Da Bao He Zuxing
Zhang Hao Tian Inspector Liu

Production Credits[edit]

  • Director: Wang Wei (王伟)
  • Screenwriters: Pu Wei (蒲维), Huang Shen (黄琛)
  • Producers: Zhang Gong (张弘)
  • Company: Mango Studios, H&R Century Pictures, Wuyuan Culture, Beijing Guangdian, Yide Culture

External Links[edit]