Actions

Gank Your Heart

From DramaWiki

Gank Your Heart

Details[edit]

 • Title: 陪你到世界之巅 / Pei Ni Dao Shi Jie Zhi Dian
 • English title: Gank Your Heart
 • Also known as: 电竞恋人 / Dian Jing Lian Ren
 • Genre: eSports, Romance, Youth
 • Episodes: 35
 • Broadcast network: Mango TV
 • Broadcast period: 2019-Jun-09

Synopsis[edit]

Romance between a talented professional gamer and a proud Internet celebrity.

User/Viewer Ratings[edit]

4.50
(2 votes)

Cast[edit]

Actor Role Notes
Wang Yi Bo Ji Xiangkong Top solo player of Legends team. A brilliant strategist who strangely has a tarnished reputation in the e-sports scene.
Wang Zi Xuan Qiu Ying A rising internet broadcaster who aims to become a professional esports commentator.

Legends[edit]

Actor Role Notes
Ding Guan Sen Lin Yixuan Support of the team. Ji Xiangkong's close friend. He likes Lu Yiyi.
Yu Pei Bin Huo Yao Jungle of the team. He was jealous that Ji Xiangkong was chosen to be captain, and tried to sabotage him under the misguidance of Zhao Yang.
Yan Hao Yuan Lu Feng Carry of the team.
Yu Pei Bin Li Nan Newest member of the team.
Chen Xin Hao Luo Jie Trainer of the team.
Guo Zi Yu Zhao Yang Manager of the team. A vile and malicious man who dislikes Ji Xiangkong, and tried multiple times to sabotage him.
Zhang Duo Wang Bin Zhao Yang's assistant.
He Bin CEO Jin

VNG[edit]

Actor Role Notes
Yan Yu Hao Pei Xi Team captain of VNG. Known as a rising mid-solo star player of China's e-sports scene. He is a loner and does not like to work with others.
Ge Yao En Qi Yue
Guan Ze Qiang Shen Yue
Liu Zhe Hun Lu Sheng
Ma Xin Tong Wu

Founders[edit]

Actor Role Notes
Gao Tai Yu Gu Fang Former team captain of Legends. Known as the most powerful mid-solo of China's e-sports scene. Ji Xiangkong's mentor.
Hu Yun Hao Luo Tian The most famous esports commentator in China.
Cheng Qi Meng Sun Zeyi Owner of an internet cafe. Ji Xiangkong's mentor. He left the team and quit the esports scene for an unknown reason. He was once lovers with Shu Wen.
Wang Zi Yun Shu Wen Founder of VNG. She was once lovers with Sun Zeyi.
Zhang Xiao Qian Summer Owner of Dream Journey internet cafe. Pei Xi's cousin.
Chai Hao Wei Li Gan Co-founder of VNG. He replaced Sun Zeyi who left the team. He has an unrequited love for Shu Wen.

Others[edit]

Actor Role Notes
Lv Xiao Yu Lu Yiyi An esports news reporter. Qiu Ying's close friend. She likes Lin Yixuan.
Yan Xu Jia Xia Ling Qiu Ying's brother.
Huang Xin Yao Qiao Xin An internet broadcaster. She was jealous that Qiu Ying overshadowed her, and tried to sabotage her.
Lu Yang Yang Fu Erya A famous singer. Ji Xiangkong's ex-girlfriend.
Liu Jun Qiu Jianhua Qiu Ying's father.
Zhang Yan Yan Xia Shumin Qiu Jianhua's second wife. Xia Ling's mother.
Liu Xiao Jing Qiu Ying's mother.
Brian Xia Jeffery Team captain of Titans.
Chen Mu A Can An esports commentator.
Zhang Zhang Yan Yan Qiu Ying's ex-colleague.

Soundtrack[edit]

 • The Coolest Adventure 最燃的冒险 by Wang Yi Bo
 • Beyond the Sky 天空之外 by Xianzi
 • If 如果說 by Xu Yunxiao & Yang Antong
 • Immediate Love 瞬間愛戀 by Luna Yin
 • Yes or No by Luna Yin
 • Kiss of Gaze 目光之吻 by Ding Guansen
 • Not Comparable 不如 by Xu Yunxiao
 • Peace of Mind 安心 by Luna Yin

Production Credits[edit]

 • Original Writing: Pei Ni Dao Shi Jie Zhi Dian (陪你到世界之巅) by Nanye Lin'er (南野琳儿)
 • Director: Sha Wei Qi (沙维琪)
 • Screenwriter: Zhang Chan Juan (张婵娟)
 • Company: Mango TV, Grand Media

External Links[edit]