Actions

Ji Xiao Bing

From DramaWiki

Ji Xiao Bing

Profile[edit]

  • Name: 季肖冰 / Ji Xiao Bing
  • Profession: Actor
  • Birthdate: 1987-Nov-02 (age 32)
  • Birthplace: Jiangsu, China
  • Education: Beijing Film Academy

TV Series[edit]

External Links[edit]