Actions

Jiang Ji Jiu Ji

From DramaWiki

Jiang Ji Jiu Ji

Details[edit]

 • Title: 将计就计 (將計就計) / Jiang Ji Jiu Ji
 • Genre: Drama, Romance
 • Episodes: 30
 • Broadcast Period: 2007-1-1 started

Synopsis[edit]

This article contains no synopsis. You can help DramaWiki by writing one.

User/Viewer Ratings[edit]

0.00
(0 votes)

Cast[edit]

 • Alec Su as Zhuang Ruo Long (庄若龙)
 • Li Qian as Yu Er (毓儿) -Wu Jiao Jiao's daughter
 • Cecilia Yip as Wu Jiao Jiao (武娇娇) / Ye Fei Fei (叶飞飞)
 • Amy Fan as Wang Lei (王蕾) -Zhuang Cheng's lover
 • Paul Chun as Zhuang Cheng (庄承) / Long Xiang Tian (龙翔天) -Zhuang Ruo Long's father
 • Li De Long (李德龙) as Xiao Dao (小刀) - Yu Er's best friend
 • Zhao Yi as Ye Tian Yu (叶添余) -Wu Jiao Jiao's father
 • Gao Hao as Zhang Ru Feng (庄若风) -Zhuang Cheng's son / Zhuang Ruo Long's brother
 • Yang Miao (杨淼) as Zhu Hai Yan (朱海燕) -Zhu Cong's daughter
 • Cai Qing Yong (蔡庆勇) as Qiao Mu (乔木) -Qiao Da Fu's son
 • Yao Yan Lin (姚彦林) as Qiao Da Fu (乔大富)

Production Credits[edit]

Notes[edit]

 • All of the actors' original voices were dubbed by another group of actors.

External Links[edit]