Actions

Royal Nirvana

From DramaWiki

This drama is currently airing.
Some information on this page may be incomplete, missing or even wrong.
Royal Nirvana

Details[edit]

 • Title: 鹤唳华亭 / He Li Hua Ting
 • English title: Royal Nirvana
 • Genre: Historical, political
 • Episodes: 60
 • Broadcast network: Youku
 • Broadcast period: 2019-Nov-12

Synopsis[edit]

A story that follows a crown prince who faces enemies from all sides and falls in love with a maidservant who wants to kill him.

Cast[edit]

Main
Actor Role Notes
Luo Jin Xiao Dingquan Crown prince of Northern Qi. He yearns for his father's love but is feared and suppressed due to his position.
Li Yi Tong Gu A'bao / Lu Wenxi Daughter of a civil officer named Lu Ying. She disguises as a maidservant and sneaks into the palace to seek revenge.
Royal family
Actor Role Notes
Huang Zhi Zhong Xiao Jian Emperor of Northern Qi.
Miao Pu Empress Zhao
Zhao Yuan Yuan Consort Song
Lu Yan Qi Consort Qi
Liu Wei Wei Gu Siqing Former Empress of Northern Qi. Xiao Dingquan's mother. Gu Silin's sister.
Jin Han Xiao Dingtang Illegitimate prince of Northern Qi. A timid and weak man who is eyeing the throne. He frames Xiao Dingquan of killing Lu Ying.
Xin Peng Xiao Dingkai Prince Zhao of Northern Qi. An ambition man who wants to usurp the throne.
Officials and generals
Actor Role Notes
Liu De Kai Gu Silin Xiao Dingquan's uncle. He wields great military power.
Wang Jin Song Lu Shiyu Grand tutor. Xiao Dingquan's teacher, who provides him guidance and advice.
Zhang Zhi Jian Li Botong Xiao Dingtang's underling. A traitor to the country.
Zheng Ye Cheng Gu Feng'en Gu Silin's son. A general.
Liu Ting General Youming Confidante of the Crown prince.
Others
Actor Role Notes
Liu Yi Tong Lu Wenjin Lu Wenxi's brother.
Dong Chun Hui Zhang Shaojun
Xia Nan Chen Kouzhu
Cheng Xiao Meng Zhang Nianzhi
Feng Bo Jiang Shangong
Qiu Xin Zhi Lu Ying
Wang Yu Xu Changping
Tan Xi He
Wang Jian Guo Wang Shen
Bao Da Zhi Zhang Luzheng
Guo Peng
Hao Lei
Wang Yuan Ke
Wang Rui Zi

Production Credits[edit]

 • Original Writing: He Li Hua Ting (鹤唳华亭) by Xue Man Liang Yuan (雪满梁园)
 • Director: Yang Wen Jun (杨文军)
 • Screenwriter: Xue Man Liang Yuan (雪满梁园)
 • Producers: Mei Zi Xiao (梅子笑), Huang Yi Long (黄锡龙)
 • Company: Youku, Fei Fan Xiang, China Wit Media, Alibaba Pictures, Saren Media

External Links[edit]