Actions

Sword Dynasty

From DramaWiki

Sword Dynasty

Details[edit]

  • Title: 剑王朝 / Jian Wang Chao
  • English title: Sword Dynasty
  • Genre: Wuxia, Adventure
  • Episodes: 40
  • Broadcast network: iQiyi
  • Broadcast period: 2019

Synopsis[edit]

Ding Ning, a sickly young sword cultivator and his companions set out to to overthrow the tyrannical Kingdom of Wu ruled by the a formidable Sword Sorceress and Sorcerer couple in order to realize their dreams of a 'Sword Dynasty’.

Cast[edit]

Actor Role Notes
Li Xian Ding Ning
Li Yi Tong Zhangsun Qianxue
Liu Yi Jun Emperor Yuan Wu
Yao Di Zheng Xiu
Peter Ho Wang Jingmeng
Zhao Yuan Yuan Ye Celing
Liu Lu Zhao Si
Ni Xin Yu
Yao Jing Ren
Xiao Xun Xie Changsheng
Zhang Wei Na Bai Shanshui
Liu Kai Zhang Yi
Liu Hai Lan Xie Ruo
Sun Shao Long Su Qing
Wang Ge Zhu Yuan
Wang Zhuo Cheng Feng Qinghan

Production Credits[edit]

External Links[edit]