Actions

The Adventure for Love

From DramaWiki

The Adventure for Love

Details[edit]

 • Title: 寻找爱的冒险 / Xu Zhao Ai de Mao Xian
 • English title: The Adventure for Love
 • Genre: Adventure, romance
 • Episodes: 32
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: 2016-Jan-20

Synopsis[edit]

Xia Meng Xun, Tang Chao, and Bai Zhou are three individuals from rich families brought together by 3 mysterious Buddha statues. They embarked on an adventure filled with dangers to uncover their family secrets and find love in the process.

User/Viewer Ratings[edit]

0.00
(0 votes)

Cast[edit]

 • Jiang Jin Fu as Tang Chao 唐潮 (heir of Da Tang Group)
 • Cheng Yan Qiu (程砚秋) as Xia Meng Xun 夏梦寻 (daughter of Hua Xia Group)
 • Chen Xiang as Bai Zhou 白宙 (successor of Bai Shi Group, Xia Meng Xun's fiancé)
 • Sun Xiao Xiao as Lan Ling 蓝翎 (daughter of Southeast Asia Pharmaceutical Company, Xia Meng Xun's bestfriend)
 • Danson Tang as Xia Meng Long 夏梦龙 (Xia Meng Xun's older brother)
 • Wen Xin (温心) as Tian Wan Xi 田婉兮 (Tang Chao's first love)
 • Angela Chang as Xia Yi Rou 夏以柔
 • Yvonne Yung as Bai Feng Yi 白凤仪 (Bai Zhou's mother)
 • Zhang Shen (章申) as Tang Chao's father 唐父
 • Li Shi Peng (李世鹏) as Shi Lei 石磊
 • Fu Tian Jiao (傅天骄) as Liao Bin 廖斌

Production Credits[edit]

External Links[edit]