Actions

The King of Blaze

From DramaWiki

Contents:  Season 1Season 2
TheKingofBlaze.jpg

Details[edit]

 • Title: 火王 / Huo Wang
 • English title: The King of Blaze
 • Broadcast network: Hunan TV, iQiyi, Mango TV
 • Broadcast period: November 26, 2018

Season 1[edit]

 • Title: 火王之破晓之战 / Huo Wang Zhi Po Xiao Zhi Zhan
 • Episodes: 28
 • Genre: Fantasy, Romance, Historical

Synopsis[edit]

Cast[edit]

Soundtrack[edit]

 • Sear (烙印) by Li Qi
 • Heartstring (心弦) by Su Shiding
 • Won't Betray (不负) by Wang Sulong
 • Water Immortal (水仙) by He Jie & Su Xing

Season 2[edit]

TheKingofBlaze2.jpg
 • Title: 火王之千里同风 / Huo Wang Zhi Qian Li Tong Feng
 • Episodes: 33
 • Genre: Science fiction, Suspense

Synopsis[edit]

Cast[edit]

Soundtrack[edit]

 • Awaken (觉醒) by Zhang Ye
 • Stars in the Wild (星野) by Wang Zhengliang
 • Wander (漫游) by Cui Zige & Sun Zihan
 • A Short While (须臾) by Xuan Zi

Production Credits[edit]

 • Original writing: The King of Blaze (manga) by You Su-lan
 • Director: Hu Yi Chen
 • Screenwriter: Rao Jun
 • Producer: Peng Dan
 • Company: Mango TV, Beijing Jetsen Technology Development, Zhejiang Dongyang Mayla Media, Beijing Xinliliang Entertainment, EE-Media, Shanghai Artrendwave Productions

External Links[edit]