Actions

Yin Zhao De

From DramaWiki

Yin Zhao De

Profile

  • Name: 尹昭德 / Yin Zhao De (Yin Chao Te)
  • Profession: Actor
  • Birthdate: 1968-May-03 (age 56)
  • Birthplace: Taiwan
  • Star sign: Pisces
  • Chinese zodiac: Monkey

TV Shows

External Links