Actions

Special

Search results

 • *'''Title:''' 終極一班 (终极一班) / Chung Chi Yi Pan (Zhong Ji Yi Ban) ...ke a weak kid with only good intentions, Ya Se suspects he is KO.2 because legend say #1 and #2 are capable of concealing their true identities. At the same
  17 KB (2,489 words) - 20:18, 8 August 2019
 • |[[Wang Rui Chang]], [[Hu Yi Xuan]] |[[Sun Ze Yuan]], [[Lu Yu Xiao]]
  50 KB (6,733 words) - 05:40, 10 July 2020
 • *[[The New Dragon Gate Inn]] (2019) *[[The Legend of Chong Er]] (2019)
  6 KB (847 words) - 22:33, 14 June 2020
 • *[[Legend of Fei]] (2020) *[[The New Version of the Condor Heroes]] (2020)
  4 KB (564 words) - 05:59, 13 June 2020
 • *[[New Mad Monk]] (Hunan TV, 2014) as Da Shi Peng *[[Nv Shen Bu]] as Cao Yi Feng (CCTV, 2008)
  4 KB (574 words) - 10:16, 12 March 2020
 • *[[Legend of Dragon Pearl]] (2017) *[[The Legend of Chusen]] (2016)
  3 KB (408 words) - 01:47, 17 April 2020
 • *[[Hui Lang Ting]] (2020) *[[The Legend of Chong Er]] (2019)
  4 KB (515 words) - 23:46, 9 June 2020
 • *[[The Promise of Chang'an]] (2020) as Xiao Chengrui *[[Dance of the Sky Empire]] (2020) as Shi Xingyu (cameo)
  5 KB (748 words) - 00:37, 11 July 2020
 • *[[New Face]] (2020) as Chen Wan *[[Legend of the Phoenix]] (2019) as Zheng Shujun
  3 KB (488 words) - 05:33, 29 May 2020
 • *[[Hui Lang Ting]] (2021) as Jiang Yuanxing *[[Liao Zhai New Compilation]] (2015) as Yun Lei
  4 KB (475 words) - 04:23, 11 July 2020
 • *[[Hui Lang Ting]] (2020) *[[The Legend of Chong Er‎]] (2019) as Hu Ji
  3 KB (431 words) - 07:30, 24 June 2020
 • [[File:YaoYiChen.jpg|frame|Yao Yi Chen]] *'''Name:''' 姚奕辰 / Yao Yi Chen
  2 KB (287 words) - 22:20, 30 June 2020
 • |[[Yan Niang Tian Xiao Cao]]<br>俺娘田小草 |[[Hun Yin Shi Cha]]
  31 KB (3,609 words) - 12:39, 11 March 2020
 • |[[Legend of Ace]] |[[The Shaw Eleven Lang]]
  31 KB (3,495 words) - 05:24, 22 April 2020
 • {{for|other dramas with the similar adaptation|[[Xiao Li Fei Dao]]}} [[File:flyingdaggers.jpeg|thumb|The Legend of Flying Daggers]]
  2 KB (348 words) - 10:19, 23 May 2020
 • *[[New Horizon]] (2020) *[[The Promise of Chang'an]] (2020) as Xiao Chengli
  5 KB (789 words) - 04:13, 7 July 2020
 • *[[Phoenix Warriors]] (2017) as Gu Qinghong ([[Zhang Xiao Long]]) *[[Lost Love in Times]] (2017) as Feng Qingchen ([[Liu Shi Shi]])
  7 KB (1,054 words) - 09:13, 16 May 2020