Actions

Bian Shui Liu (song)

From DramaWiki

Details[edit]

Lyrics[edit]

Chinese[edit]

(女):
汴水流泗水流
流到瓜洲古渡头
情哥哥 慢些走
妹妹等你
在楼外楼
楼外楼

(男):
汴水流泗水流
瓜洲有渡没有头哇
情妹妹 亲一口
哥哥喂你
哥哥喂你盅交杯酒哇
交杯酒

(合):
汴水流 汴水流哇泗水流 泗水流哇
瓜洲有渡没有头哇
情哥哥 情妹妹 亲一口 亲一口
妹妹喂你哥哥喂你
盅交杯酒哇交
杯酒哇

(女):
汴水流泗水流
流到瓜洲古渡头

(男):
情妹妹 慢些走

(合):
妹妹等你哥哥等你在楼外楼 等你
在楼外楼

Pinyin[edit]

female:
bian shui liu si shui liu
liu dao gua zhou gu du tou
qing ge ge man xie zou
mei mei deng ni
zai lou wai lou
lou wai lou

male:
bian shui liu si shui liu
gua zhou you du mei you tou wa
qing mei mei qin yi kou
ge ge wei ni
ge ge wei ni zhong jiao bei jiu wa
jiao bei jiu

duet:
bian shui liu, bian shui liu wa, si shui liu, si shui liu wa
gua zhou you du mei you tou wa
qing ge ge, qing mei mei, qin yi kou, qin yi kou,
mei mei wei ni, ge ge wei ni
zhong jiao bei jiu wa
jiao bei jiu wa

female:
bian shui liu si shui liu
liu dao gua zhou gu du tou

male:
qing mei mei man xie zou

duet:
mei mei deng ni, ge ge deng ni, zai lou wai lou deng ni
zai lou wai lou