Actions

The Love of Hypnosis

From DramaWiki

This page is about a verified upcoming drama.
Some information on this page may be missing or even wrong.


The Love of Hypnosis

Details[edit]

 • Title: Nan Yan Zhai Bi Lu / 南烟斋笔录
 • English title: The Love of Hypnosis
 • Also known as: Records of the Southern Mist House
 • Genre: Romance, Period, Fantasy
 • Episodes: 70
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: 2019

Synopsis[edit]

A white-collar worker discovers old records in her childhood home which takes the story to the end of Qing and the beginning of the Republican era. The female protagonist of the novel, Lu Mansheng, who sells unique scents which has asupernatural ability to heal her clients’ broken hearts. She meets and falls in love with Ye Shen, a patriotic young man who also seems to have some sort of supernatural power.

Cast[edit]

Actor Role Notes
Liu Yi Fei Lu Mansheng / Ye Moluo A mysterious woman who sells scents at Nanyan Studio.
Jing Bo Ran
Huang Yi (young)
Ye Shen A patriotic young man who also seems to have some sort of supernatural power.
Zhao Li Xin Wei Zhishen
Wei Da Xun Zhao Xinzhi
Liu Min Tao Yun Niang / Liang Zi
Jin Hao Yuan Shichen
Zhang Han Yun Dai Wanqing
Xuan Lu Yan Suwei
Hu Bo Si Ma
Tian Xiao Jie Hua Bo
Li Meng Ying Lu Ni
Chen Ying Ying Lu Fu
Wang Kai Yi Song Qing
Yin Zhi Xuan Jiang Lian
Yu Fang Yi Guang Jun
Quan Pei Lun Lin Mosheng
Steven Sun Dong Xiaochuan

Production Credits[edit]

 • Original writing: Nan Yan Zhai Bi Lu (南烟斋笔录) by Ke Xiao Sha (壳小杀) & Zuo Xiao Ling (左小翎)
 • Director: Liu Hai Bo (刘海波), Ye Shao Yi (叶昭仪), Wu Jiu Xi (吴九汐)
 • Screenwriter: Wu Jiu Xi (吴九汐), Feng Xia (冯侠)
 • Producer: Li Na (李娜)
 • Company: Brandcore Entertainment, Ent. Evolution, Sky Arise Pictures, Sina Weibo, Tiandao Zhishan, Daent TV, Flying Youth Culture Media Company, Senyu Culture

External Links[edit]