Actions

Unrequited Love

From DramaWiki

Unrequited Love

Details[edit]

 • Title: 暗恋橘生淮南 / An Lian Ju Sheng Huai Nan
 • English title: Unrequited Love
 • Genre: Romance, Youth
 • Episodes: 40
 • Viewership ratings: peak= %, average= %
 • Broadcast network: TBA
 • Broadcast period: 2019

Synopsis[edit]

The love story of Luo Zhi and Sheng Huainan which spans across fifteen years.

Cast[edit]

Actor Role Notes
Hu Yi Tian Sheng Huainan A role-model student who excels in his studies and is good in basketball.
Hu Bing Qing Luo Zhi An intelligent and hardworking girl who ranks #1 in the Arts Department. She sees Sheng Huainan as her role model and has a crush on him.
Zhang Yi Jie Zhang Mingrui
Liu Mei Han Jiang Baili Luo Zhi's dorm-mate.
Liu Bi Qu Chen Mohan
Deng Shang Gou Bi
Liu Jia Ye Zhanyan
Liu Yang Lei Tian
Pu Tao Ding Shuijing
Na Ji Ma Xu Riqing
Di Xiao Wen Xu Zhi'an
Zhang Yi Zheng Wenrui

Production Credits[edit]

 • Original Writing: An Lian Ju Sheng Huai Nan (暗恋橘生淮南) by Ba Yue Chang An (八月长安)
 • Director: Li Mu Ge (李木戈)
 • Screenwriters: Good Story Workshop (好故事工作坊)
 • Producers: Zhao Wen Jing (赵文靖)
 • Company: China Film, Beijing HualuBaina Film

External Links[edit]