Actions

Yanagimachi Kahana

From DramaWiki

Yanagimachi Kahana

Profile[edit]

  • Name: 柳町夏花
  • Name (romaji): Yanagimachi Kahana
  • Profession: Actress
  • Birthdate: 2003-Sep-18
  • Birthplace: Chiba, Japan
  • Height: 118cm

TV Shows[edit]

External Links[edit]