Actions

Zhen Qing Zhen Mei (song)

From DramaWiki

Details

Lyrics

Chinese Hanyu pinyin
(男) 真情真美,真如一池春水

风吹点点涟漪,感受细致入微

(女)痴心无罪,付出没有不对
算就一生一世,从此相依相随

(男)不必在乎是谁,翻转是是非非
把前尘做白纸,写上无怨无悔。

(女)我们都愿意给,只要爱的纯粹
就算有苦有累,我们一起去背

(男)爱是多么可贵,贵在有所作为
(女)爱是多么可贵,贵在有所作为
(男)只要同去同归,成败也无所谓
(女)只要同去同归,成败也无所谓。

(合)爱是多么可贵,贵在有所作为
只要同去同归,成败也无所谓
爱是多么可贵,贵在有所作为
只要同去同归,成败也无所谓。

(男)来日风雨中有没有伤悲,
无论怎么样一起来面对
百转千回,纵横南北
敞开我们的心扉

(合)爱是多么可贵,贵在有所作为
只要同去同归,成败也无所谓
爱是多么可贵,贵在有所作为
只要同去同归,成败也无所谓。

(Male) Zhen qing zhen mei, zhen ru yi chi chun shui

Feng chui dian dian lian yi, gan shou xi zhi ru wei

(Female) Chi xing wu zui, fu chu mei you bu dui
Jiu suan yi sheng yi shi, cong ci xiang yi xiang sui

(Male) Bu bi zai hu shi shei, fan zhuan shi shi fei fei
Ba qian chen zuo bai zhi, xie shang wu yuan wu hui

(Female) Wo men dou yuan yi gei, zhi yao ai de chun cui
Jiu suan you ku you lei, wo men yi qi qu bei

(Male) Ai shi duo me ke gui, gui zai you suo zuo wei
(Female) Ai shi duo me ke gui, gui zai you suo zuo wei
(Male) Zhi yao tong qu tong gui, cheng bai ye wu suo we
(Female) Zhi yao tong qu tong gui, cheng bai ye wu suo we

(Both) Ai shi duo me ke gui, gui zai you suo zuo wei
Zhi yao tong qu tong gui, cheng bai ye wu suo wei
Ai shi duo me ke gui, gui zai you suo zuo wei
Zhi yao tong qu tong gui, cheng bai ye wu suo wei

(Male) Lai ri feng yu zhong you mei you shang bei,
Wu luin zhen me yang yi qi lai mian dui
Bai zhuan qian hui, zhong heng nan bei
Chang kai wo men de xing fei

(Both) Ai shi duo me ke gui, gui zai you suo zuo wei
Zhi yao tong qu tong gui, cheng bai ye wu suo wei
Ai shi duo me ke gui, gui zai you suo zuo wei
Zhi yao tong qu tong gui, cheng bai ye wu suo wei

Translation

(Male) True feelings are truly beautiful, real as a pond of spring water,
Wind blows droplets of ripples, feeling of a delicate enclosure.
(Female) Passion is not a crime, giving is not wrong;
even if it takes our whole lives, we will rely on each other
(male) It does not matter who, or whether things are right or wrong
we will make the future a blank page, and write "no regrets."
(Female) We are all willing to give, as long as our love is pure
even if it is painful or tiring, we will share the burden together.
(Male) the love we have is precious, precious because of our actions
(Female) the love we have is precious, precious because of our actions
(Male) So long as we go and come back together, success or failure does not matter
(Female) So long as we go and come back together, success or failure does not matter
(Together) the love we have is precious, precious because of our actions
So long as we go and come back together, success or failure does not matter
the love we have is precious, precious because of our actions
So long as we go and come back together, success or failure does not matter
(Male)The winds and rain of upcoming days contains no sorrow,
No matter what happens we'll face it together,
Hundreds of turns and thousands of rounds, From south to north
Just simply open the door to our hearts.
(Together) the love we have is precious, precious because of our actions
So long as we go and come back together, success or failure does not matter
The love we have is precious, precious because of our actions
So long as we go and come back together, success or failure does not matter