Actions

Huang Shi Yang

From DramaWiki

Huang Shi Yang

Profile[edit]

  • Name: 黄诗阳 / Huang Shi Yang
  • Nickname: 诗诗 / Shi Shi, 阳阳 / Yang Yang, 诗阳 / Shi Yang
  • Profession: Actress and singer
  • Birthdate: 1999-Jul-07 (age 21)
  • Birthplace: Chengdu, Sichuan, China
  • Star sign: Cancer
  • Chinese zodiac: Rabbit

TV Series[edit]

Trivia[edit]

  • Skills: Drawing
  • Languages: Mandarin and English

External Links[edit]