Wang Yong Quan

From DramaWiki
Jump to: navigation, search
WangYongQuan.jpg

Profile[edit]

TV Shows[edit]

 • Like A Flowing River (2018) as ex-Party Secretary
 • Surgeons (2017)
 • Candle in the Tomb (QQ, 2017) as An Li Man
 • Ode to Joy (2016) as Qu Xiaoxiao's father
 • Nirvana in Fire ‎ (2015) as Xia Jiang / 夏江 ( also Executive Director )
 • All Quiet in Peking / 北平无战事 (2013) as Lao Liu / 老刘 ( also Executive Director )
 • Battle of Changsha / 战长沙 (2013) as Grandfather Hu / 胡老太爷 ( also Executive Director )
 • Romance Of Our Parents / 父母爱情 (2012) as Wang Zheng Wei / 王政委 ( also Executive Director )
 • Oil Patient / 老病号 (2011) as Lao Cui Tou / 老崔头
 • Legend of Entrepreneurship / 温州一家人 (2011) as Factory Head Cong / 丛厂长 ( also Executive Director )
 • Windmill / 风车 (2011) as Leader Dong / 董队长 ( also Executive Director )
 • Iron Age / 钢铁年代 (2009) as Wei De Niu / 魏德牛 ( also Executive Director )
 • The Line / 生死线 (2008) as Boss Zhao / 赵老大 ( also Executive Director )
 • Full Stop of Love / 爱情句号 (2008) as Bai Zhong / 白中 ( also Executive Director )
 • The Eyes of War / 战争目光 (2007) as ( Executive Director )
 • Su Dong Po / 苏东坡 (2007) as Chiefain Li / 黎寨寨主 ( also Executive Director )
 • Top Secret Escort / 绝密押运 (2007) as Leader Wu / 吴队长 ( also Executive Director )
 • Chuang Guan Dong / 闯关东 (2006) as Wang Lao Yong / 王老永 ( also Executive Director )
 • The Guest on Ice Mountain / 冰山上的来客 (2006) as Lao Jiang / 炊事班老姜 ( also Executive Director )
 • Li Wei Ci Guan / 李卫辞官 (2005) as Butler Sha / 沙管家
 • Mystery of Ming Palace / 明宫谜案 (2005) as Shen Ling Yu / 沈令誉 ( also Executive Director )
 • Qian Men Lou Zi Jiu Zhang Jiu / 前门楼子九丈九 (2005) as Brother Song / 宋大哥 ( also Executive Director )
 • Cha Ma Gu Dao / 茶马古道 (2004) as Boss Liu / 刘老版 ( also Assistant Director )
 • Qian Men Lou Zi Jiu Zhang Jiu / 开创盛世 (2004) as Gao De Ru / 高德儒 ( also Executive Director )
 • Lan Se Ma Ti Lian / 蓝色马蹄莲 (2001) as Factory Head Xiao / 肖厂长 ( also Assistant Director )
 • Genghis Khan / 成吉思汗 (1998) as Zhang Xing Xin / 张行信 ( also Executive Director )
 • Water Margin / 水浒山东版 (1998) as Mu Hong / 穆弘
 • Shanghai Tan Ge / 上海探戈 (1996) as ( Assistant Director )
 • Ran Qing Si Ji / 燃情四季 (1996) as Yang Li / 杨立 ( also Assistant Director )
 • Gan Shi Jiu Mei / 甘十九妹 (1996) as Leng Qin / 冷琴 ( also Assistant Director )
 • Bai Mei Da Xia / 白眉大侠 (1996) as Lu Tian Lin / 陆天林 ( also Assistant Director )
 • Kong Zi / 孔子 (1996) as Ran Geng / 冉耕

External Links[edit]