Actions

Zhao Jian (director)

From DramaWiki

For actor with the same name, see Zhao Jian.
Zhao Jian

Profile[edit]

  • Name: 赵箭 / Zhao Jian
  • Profession: Director, actor, producer

TV Series[edit]

As director
As producer
As actor

External Links[edit]