Actions

Hou Chang Rong

From DramaWiki

Hou Chang Rong

Profile[edit]

  • Name: 侯长荣 / Hou Chang Rong
  • Profession: Actor
  • Birthdate: 1960
  • Birthplace: Yangzhou, Jiangsu, China
  • Family: Wife/actress Chen Jian Yue and daughter Hou Xue (侯雪)

TV Series[edit]

External Links[edit]